ເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່

  • Compress packaging machines

    ອັດເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່

    YS-700/2

    ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ແລະປະລິມານການຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງບັນດາສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. ຫຼັງຈາກການຫຸ້ມຫໍ່ການຫຸ້ມຫໍ່, ຊຸດດັ່ງກ່າວຈະຮາບພຽງ, ກະທັດຮັດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ແລະຂີ້ຝຸ່ນ. ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະພື້ນທີ່ຂອງທ່ານໃນການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງ.